: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

: 70005329,  99851823,  99105329

ENG |МОН

Бидний үйлчилгээ

  Аудит ба баталгаажуулалт. Зөвлөх үйлчилгээ. НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах. Санхүү,татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргах. Сургалт, судалгаа.

Дэлгэрэнгүй